Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Staraży Pożarnej w Gryfinie jest własnością Skarbu Państwa i na dzień 31.01.2018 roku wynosi 6 205 217,68 zł.