Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Redakcja biuletynu

Nadzór merytoryczny
bryg. mgr inż. Andrzej Prokopski
e-mail: a.prokopski@kppspgryfino.pl
tel. 914667200

Administrator
st. sekc. mgr Artur Skwarzyński
e-mail: a.skwarzynski@kppspgryfino.pl
tel. 914667180

Redaktorzy

mł. bryg. mgr Sławomir Michalski
e-mail: s.michalski@kppspgryfino.pl
tel. 914667202

 

bryg. mgr inż. Piotr Juzyszyn
e-mail: p.juzyszyn@kppspgryfino.pl
tel. 914667190

kpt. mgr Krzysztof Bluj
e-mail: k.bluj@kppspgryfino.pl
tel. 914667207