Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Strona podmiotowa BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie jest stroną ogólnie dostępną i przystosowaną do korzystania przy użyciu przeglądarki Internet Explorer. Strona podzielona została na trzy działy. Działy odznaczone zostały pogrubioną czcionkąi czerwoną linią: MENU GŁÓWNE, INFORMACJA O BIP, OGŁOSZENIA. Aby oglądać zawartość strony należy kliknąć lewym przyciskiem myszki odpowiednią opcje w jednym z menu(wybrana opocja zostaje pogrubiona). Dla ułatwienia do niektórych opcji zostały dołączone podwójne strzałki, które po najechaniu kursorem ukazują podstrony zawarte w wybranej opcji.

Wszystkie dokumenty i pliki do pobrania zapisywane są w formacie PDF, wiec do ich oglądania wystarczy program który obsługuje taki format plików np. Adobe Reader. pliki otwierają się po naciśnięciu lewego klawisza myszy na odpowiednim napisie. Przykładowy program do pobrania pod adresem http://get.adobe.com/reader/