Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

      Co to jest?

Rejestry prowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gryfinie:

 1. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
 2. Rejestr bloczków mandatowych.
 3. Rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego.
 4. Rejestr uprawnień do prowadzenia pojazdów służbowych.
 5. Rejestr legitymacji służbowych.
 6. Rejestr kontroli zewnętrznych.
 7. Rejestr skarg i wniosków.
 8. Rejestr emerytów i rencistów.
 9. Rejestr wypadków.
 10. Rejestr delegacji służbowych.
 11. Rejestr książeczek świadczeń lekarskich.
 12. Rejestr książeczek zdrowia funkcjonariuszy.
 13. Rejestr książeczek zdrowia członka rodziny funkcjonariusza.
 14. Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych

 

Ewidencja prowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gryfinie:

 1. Ewidencja zdarzeń.
 2. Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
 3. Ewidencja czasu pracy.
 4. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
 5. Ewidencja pracy pojazdów samochodowych.
 6. Ewidencja finansowo-księgowa.
 7. Ewidencja pieczęci.