Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Prowadzone rejestry:

 

- rejestr korespondencji przychodzącej,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i stempli,

- „Książka kontroli”,

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,

- rejestr osób korzystających z akt w pomieszczeniu archiwum,

- rejestr akt wypożyczonych na zewnątrz.