Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) jako urząd administracji zespolonej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pracuje codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza pełni służbę 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.