Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

      Co to jest?
  1. Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.