Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

      Co to jest?

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona
w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie funkcjonuje jako jedna z jednostek organizacyjnych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2009 r. Dz. U. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).

 2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

 

Szukaj w tym dziale: