Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

         Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażonaw specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymii innymi miejscowymi zagrożeniami.

          W strukturach Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie funkcjonuje jako jedna z jednostek organizacyjnych.

         Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2017 poz. 1321.).

2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U. 2017 poz. 1169.).